Г
Гайда туламан бишгүүр (2)
Гайда туламан бишгүүр (2)

 

Гайда (Gaida bagpipe) буюу Гажде (Gajde bagpipe) туламан бишгүүр нь Балкан болон Зүүн өмнөд Европын Түрэг, Болгар, Серб, Хорват, Македон, Словян, Албани ард түмний дунд өргөн тархсан үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

1. Болгарын Каба Гайда (Kaba Gaida) туламан бишгүүр, 2. Болгарын жижиг Гайда (Bulgarian Mini Gaida Bagpipe) туламан бишгүүр. 3. Болгарын уламжлалт Джура Гайда (Bulgarian Traditional Djura Gaida Bagpipe) туламан бишгүүр

 

Гайда туламан бишгүүрийн туламыг хонь, ямааны арьсыг туламлан өвчиж үйлддэг байжээ. 

Гайда туламан бишгүүр (2)
Грек Гайда туламан бишгүүр (Greek gaida bagpipe)
Македон туламан бишгүүр (Macedonian Gaida bagpipe)