Гадрозавр

 

Гадрозавр. Латинаар: Hadrosaurus (Leidy, 1858)

 

Гадрозавр
Гадрозавр
Hadrosaurus
Hadrosaurus Foulkii -гийн араг яс