Г
Габбанг хулсан царгил (2)
Габбанг хулсан царгил (2)

 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг

 

Габбанг хулсан царгил (Gabbang bamboo xylophone) нь Филиппиний өмнөд хэсэг, Якан (Yakan) ястаны цохивор хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Якан ястаны Габбанг (Yakan Gabbang) хулсан царгил голчлон 3-9 хулсан хавтангаас бүрдэх бөгөөд 12,14,22 хавтантай байх нь бий.  Агунг Габбанг (Agung Gabbang) хулсан царгил таван хавтантай байдаг.

Габбанг хулсан царгил (2)
Габбанг хулсан царгил
Габбанг хулсан царгил