В
Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

Пхач цохивор (Phách Clacker)

 

 

Донг Сун хур борооны хүрэл бөмбөр (Dong Son Bronze Rain Drum)

 

 

Тинь тау хулуун товшуур (Tinh tau)

 

 

1. Трун Чау аргил бөмбөр (Trong chau bass drum), 2. Тронг ком (Trong com) буюу Тутраганы бөмбөр (Rice drum), 3. Мо цохиур модон загас (Mo wooden fish)

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Сенх Тиен (Sênh Tiền) буюу Синх Тиен (Sinh Tiền) шигшүүргэт цохивор
Трук Лам асарт ёслолын бөмбөр (Trúc Lâm Tower Ceremonial Drum)
Вьетнам Аралт луун харанга (Vietnamese Dragon frame Gong)
Дао дао ацтай хулсан цохивор (Dao Dao bamboo clapper)
Динх жонг хулсан баглаа бишгүүр (Dinh jong pan flute)
Кхэнэ баглаа бишгүүр (Khene pan flute)