В
Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Дан бау ятга (Dan bau), 2. Дан нхи (Dan nhi), 3. Дан мой төмөр хэл хуур (Đàn Môi Vietnamese jew's harp), 4. Дан дай шудрага (Dan day / Songstress lute) 

Ба На (Ba Na), Шо Дан (Xơ Đăng), Эдэ (Êđê), Гиа Рай (Gia Rai) ястангуудын  Бро (Bro) товшууран ятга

 

1. Алга ташин тоглодог Клонг пут хулсан царгил (Klong put bamboo xylophone), 2. Вьетнам шигшүүргэ (Vietnamese shaker)

 

 

1. Эдэ (E De people) ястаны Динг нам (Đing Nam pan flute) баглаа бишгүүр буюу Хулуун царт баглаа бишгүүр (Gourd mouth organ), 2. Сао (Sáo Flute) бишгүүр, 3. Кэн бау (Ken bau oboe) жимбүүр, 4. Трун Дай (Trong dai bass drum) буюу Трун Кай аргил бөмбөр (Trong cai bass drum) 

 

 

1. Дан Ту (Đàn tứ) бийвлиг товшуур, 2. Дан Хо (đàn hồ) хуучир, 3. Дан нгует (Dan nguyet) бийвлиг,  4. Дан Тинь (Dan tinh) хулуун товшуур, 5. Дан там (Dan tam) шудрага

 

 

Кни (K'ni) аман хуур, Дан Там Тхап Лук (Dàn Tam Thập Lục) янчир, Дан гао (Đàn gáo) хуучир

 

 

Хятад, Япон, Бирм, Вьетнам, Лаосын Буддын сүмийн зан үйлд ашигладаг Пагода хонх (Pagoda Bell)

 

 

1. Вьетнам уламжлалт хулсан царгил (Vietnamese traditional bamboo xylophone), 2. Тханх ла бариулт харанга (Thanh La hand gong), 3. Дам Көн жимбүүр (Dam Ken oboe)

Вьетнам үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Дан джа (Dan dja Lithophone) чулуун царгил
Дан Транх (Dan tranh) ятга
Дан Гуунг (Đàn goong) бортгон ятга
Дан Сэн (Dan sen) бийвлиг товшуур
Вьетнам ардын уламжлалт дуу хөгжимд ашигладаг Сонг Лоан (Song Loan percussion instrument) цохивор хөгжим
Хоромсон модон загас (Double Wooden fish) цохивор хөгжим
Чум чоэ цан (Chũm choẹ cymbals)