В
Вьетнам хуучир Дан нхи (2)
Вьетнам хуучир Дан нхи (2)

 

Вьетнам хуучир Дан нхи (dan nhi) нь Вьетнамын мөргөлийн нумт, чавхдаст хөгжмийн зэмсэг бөгөөд царын нүүрэн хэсгийг могойн арьсаар бүрдэг.

 

 

Дан нхи хуучир нь дотроо Дан ко , Дан гао хуучир гэсэн хоёр үндсэн төрөл зүйлтэй. Дан гао хуучирыг Хятадад Е ху (椰胡 - yē hú) хэмээн нэрлэдэг.

 

Вьетнам хуучир Дан нхи (2)
Дан Ко (đàn cò) хуучир
Дан гао (Đàn gáo) хуучир
Вьетнам хуучир Дан нхи