В
Восход сансрын хөлөг
Восход сансрын хөлөг

 

"Восход" сансрын хөлөг. Зөвлөлтийн сансарын тойрог замд аялах олон хүний суудалт цуврал сансрын хөлөг. Сансрын "Восход" хөтөлбөрийн хүрээнд сансрын нисгэгчид хамтран ажиллах, задгай сансарт хүн гарч ажиллах боломжыг буй болгох, шинжлэх ухааны болон анагаах ухаан, биологийн судалгаа шинжилгээ явуулах боломжыг эрж хайхаар төлөвлөжээ.  Уг хөтөлбөр хэрэгжиж

"Восход" сансрын хөлөг нь:

  • Дэлхийн анхны олон суудалт сансрын хөлөг, (3 хүний суудалтай)
  • Сансрын нисгэгчид хөлөг дотроо скафандргүй аялах боломж бүрдүүлсэн дэлхийн анхны сансрын хөлөг
  • Задгай сансарт сансрын нисгэгч гарч ажиллаж болох боломжыг бүрдүүлсэн Дэлхийн анхны сансрын хөлөг болов.

 

 

"Восход-1" сансрын хөлөг 1964 оны 10 сарын 12 нд Сансрын нисгэгч Комаров, зохиоон бүтээгч Феоктистов эмч Егоров нарын бүрэлдхүүнтэйгээр сансрын тойрог замд хөөрчээ..

Восход сансрын хөлөг
"Восход" сансрын хөлөг
"Восход" хөлгийн бүрэлдэхүүн Зүүн талаас: Б. Егоров, В. Комаров (хөлгийн дарга) К. Феоктистов.