В
Водэ баглаа бишгүүр (2)
Водэ баглаа бишгүүр (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Водэ (Wode pan flute) баглаа бишгүүр буюу Дугуйрсан баглаа (Circle pan Flute) бишгүүр.нь Тайландын үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Уг бишгүүр анх янз бүрийн урттай 5-9 хулсан хоолойноос бүрддэг байсан бол өдгөө 12 хулсан хоолой бүхий хөгжим болжээ. Уг баглаа бишгүүрийг Май Руак (May Puak pan flute), Май ку хана (May ku hana pan flute), Май хиа (May hia pan flute) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Бүдүүн хулсыг тойруулан тодорхой урт, хөг бүхий хулсан хоолойнуудыг тойруулан нааж байрлуулна.

 

 

Бишгүүрч Водэ баглаа бишгүүрийг хоёр чиглэлд эргэлдүүлэн үлээж тоглоно.     

Водэ баглаа бишгүүр (2)
Водэ баглаа бишгүүр
Водэ баглаа бишгүүрч