Вибрафон (2)

 

Вибрафон (Англи, Францаар: vibraphone, Италиар: vibrafono, Германаар: Vibraphon) нь 1910-аад оны үед АНУ-д буй болсон сонгодог болон эстрад хөгжимд зориулсан цохиур хөгжмийн зэмсэг. Вибрафон нь Ксилофон, Маримбаас дуугаралтын цар хүрээгээр төдийгүй товчлуурын материаллаг чанараараа ялгаатай.

 

 

Вибрафоны товчлуурыг хагас хатуу хөнгөн цагааны хайлшаар цутгаж төгөлдөр хуурын даралтын байрлалаар байрлуулж цахилгаан хөдөлгүүр товчлуурын доод талд байрлах резонаторын нээгдэх хаагдах хөдөлгөөнийг зохицуулдаг ажээ. Мөн дууг намсгах хөл гишгүүрийн төхөөрөмжтэйгээрээ бусад царгил хөгжмөөс ялгардаг.

Вибрафон царгилыг хөгжимчин голчлон босоогоор тоглож иржээ.

 

Вибрафон (2)
Вибрафон
Вибрафон тоглож байгаа нь