В
Вену бишгүүр (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 

 

Вену (Санскритаар: वेणु; - Venu) хөндлөн бишгүүрийг өөрөөр Пулланкузал (pullankuzhal), Кулалу (kūḷalu), Пиллана грови (Pillana grōvi), Вэнуву (Vēṇuvu) хэмээн нэрлэдэг байна. 

 

 

Хойд Энэтхэгт 6-7 нүхтэй Бансури бишгүүр (Bansuri flute) хэрэглэдэг бол өмнөд Энэтхэгийн Карнатикууд 8 нүхтэй Вену бишгүүрээр тоглодог байна. 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

Вену бишгүүр (2)
Вену бишгүүр
Энэтхэгийн Кришна бурханг голдуу Вену бишгүүр үлээж байгаагаар дүрсэлдэг ажээ.