Варварчууд

 

Варварчууд буюу зэрлэгүүд. (Эртний Грекийн  βάρβαρος, barbaros - Грекийн биш, харь газрын гэсэн утгатай үгнээс энэ хэллэг үүсчээ. Эртний Грекчүүд дараа нь Ромчууд энэ хэллэгийг өвлөн авсан бөгөөд тэдний эргэн тойронд дахь хэл, соёл нь ойлгомжгүй харийнхныг тэд варвар хэмээн нэрлэх болжээ.  

 

Варварын шилжсэн утга нь  бүдүүлэг, зэрлэгүүд, харгис хэрцгий, дээрэмчин, тонуулчин, соёлыг түйвээгчид гэсэн утгыг илэрхийлэх болжээ. Варварчууд гэдэгт Кельт, Герман, Фрак,Иллир, Скиф болон Славяны зарим нэг овог аймгийг хамруулан нэрлэж байв.

 

 

Варварууд буюу Фракчууд, Иллирчүүд , Скифчүүд

 

Хятадууд Грек Ромын нэгэн адилаар Умардын нүүдэлчин аймаг болох Хүннүчүүдийг мөн л зэрлэгүүд хэмээн нэрлэж Зэрлэг овог аймгийнхан буюу meng gu " 蒙古" хэмээн  бичиж тэмдэглэх болжээ.

Варварчууд
Варварчууд буюу зэрлэгүүд
Кельтүүд
Германчууд