В
Ваагалдаг мэлхий хэдрэгэн цохивор (2)
Ваагалдаг мэлхий хэдрэгэн цохивор (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

Азийн модон загас хөгжмийн төрөл зүйлд багтах Тайланд, Индонезын Ваагалдаг мэлхий хэдрэгэн цохивор хөгжим (Croaking Frog Wooden Instrument).

 

 

 

 

Мэлхийн аманд зуулттай саваа модыг авч мэлхийн нурууг хэдрэгэдэхэд Мэлхий вааглаж байгаа мэт дуу гарна. 

 

Ваагалдаг мэлхий хэдрэгэн цохивор (2)
Ваагалдаг мэлхий
Ваагалдаг мэлхий