Б
Баритон хийл (2)

 

Баритон хийл. (Baryton bowed string instrument) нь Виолончель хийлийн бүлийн нумт, 9--24 (ихэнх тохиолдолд 12) чавхдаст хөгжмийн зэмсэг.  Нумаар татаж тоглох үед баруун гарын эрхий хуруугаар Пиццикато арга техникээр тоглох боломжтой.

 

 

Богема (Чех) Баритон хийл (Bohemian Baryton). 1779 он


 

 

Овор хэмжээний хувьд Виолончельтэй ижил.  Баритон хийлийг Европд XVIII зууны сүүлээс тоглох болжээ. Тэрбээр хөглөхөд төвөгтэй, тоглох арга барил нь хөгжимчдийг төвөгшөөхөд хүргэжээ.

 

Баритон хийл (2)
Баритон хийл
Баритон хийл
Баритон хийл