Б
Бангибанг модон цохивор (2)
Бангибанг модон цохивор (2)

 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг

 

Бангибанг модон цохивор (Bangibang wooden clapper / Bangibang percussion bar) Филиппиний Кордильера арал, Хойд Лусон, Ифугао ястаны цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. 

 

 

Бангибанг модон цохиворыг долоогоос доошгүй хүн тоглодог тул Бангибанг цогц модон цохивор (Bangibang percussion bar) хэмээн нэрлэдэг. Бангибангийг хатуу модоор үйлддэх бөгөөд өөр өөр өнгө дуугаралтай байдаг.
 
Хэмжээ: Урт нь 47,5 см, өндөр нь 5 см., Цохиурын голч: 2,6 см.
Бангибанг модон цохивор (2)
Бангибанг модон цохивор