Б
Балингбинг хулсан цохивор (2)
Балингбинг хулсан цохивор (2)

 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг

 

Балингбинг хулсан цохивор Balingbing Bamboo bamboo clapper нь Кордильерын арал Хойд Лусоны Калингга (Kalingga) ястаны дундажаар 30-50 см урттай цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. 
 
 
Балингбинг хулсан цохиворын нэг талд ац гарган тоглогч нэг гараар барьж нөгөө гарын алганд цохино. Ингэхдээ хулсан цохиворын бариул хэсгийн амсарыг алгаараа хаах буюу онгорхой байдлаар цохиж янз бүрийн нам өндөр, тод, бүдэг, дуу авиа үүсгэх боломжтой байдаг. 
 
 
Өмнөд Ази, Энэтхэг Филиппиний Чөтгөр зайлуулагч хулсан саваан цохивор (Devil chase bamboo stalk percussion instrument). Уг цохивор маш өвөрмөц төмөр хэл хуур, зөгий, хэдгэнэтэй ойролцоо өвөрмөц дуу авиа гаргадаг тул ийм нэр авчээ. 
Балингбинг хулсан цохивор (2)
Балингбинг хулсан цохивор (Balingbing Bamboo bamboo clapper)