Б
Баглама буюу Саз (2)
Баглама буюу Саз (2)

 

 

Баглама (Baglama / Baghlama) буюу Саз (Saz) товшуур нь Персийн  ساز, - зэмсэг гэсэн үгнээс гаралтай ажээ. Баглама буюу Саз нь XV зууны үед буй болсон Товшуурын төрлийн чавхдаст хөгжим бөгөөд Баруун Ази (Турк, Азербайжан, Армен)- д болон тэдгээрийн ойр орчны ард түмнүүдийн дунд тархжээ.

 

 

Кура (Cura) болон Баглама (bağlama) товшуур

 

 

7 чавхдастай (хоёр нь хосоороо гурав нь дангаараа) том овор хэмжээтэйг нь Туркд Баглама (bağlama), жижиг хэмжээтэй 6 чавхдастайг (гурван хос) нь Кура (Cura) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Баглама буюу Саз (2)
Түрэг Баглама (Turkish Baglama)
Азарбайжаны Саз (Azarbaijan Bağlama)
Баглама буюу Саз
Цахилгаан Баглама (Electric Baglama)