А
Аргил бөмбөр (2)

 

Аргил бөмбөр (Bass drum) нь хамгийн өргөн тархсан түгээмэр цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Аргил бөмбөр нь үндсэн гурван төрөл байдаг.

  • Оркестрын (Orchestral - Эртний Грекийн: ορχήστρα) Аргил бөмбөр (Orchestral Bass drum), Чуулгын (Ensemble) болон Концерт (Concert) Хамтлагийн (Band), Гуулин үлээвэр найрал хөгжмийн аргил бөмбөр (Brass orchestra bass drum)
  • Хөл буюу Гишгүүрт аргил бөмбөр (Kick bass drum)
  • Жагсаалын (Marching Bass drum) болон Цогц буюу гурваас зургаа хүртлэх тооны Аргил бөмбөр (Set of three to six bass drums)

 

 

1. Жагсаалын Аргил бөмбөр (Marching Bass drum), 2. Суурьт (Stand bass drum) буюу Аралт Аргил бөмбөр (Frame bass drum), 3. Джаз Оркестр  Аргил бөмбөр (Jazz Orchestral bass drum)

 

 

1. Америкийн Samsonite пүүсийн Сэмсонэйт Чемодан Аргил бөмбөр (Suitcase Bass drums), 2. Цогц Аргил бөмбөр (Set Bass drums)

 

 

Аргил бөмбөрийн хоромсон хөл цохивор (Footboard Double Bass Drum Pedal)

Аргил бөмбөр (2)
Хөл буюу Гишгүүрт аргил бөмбөр (Kick bass drum)
Хард Рок (Hard rock), Хэви-Метал (Heavy metal music) дуу хөгжимд голчлон ашигладаг Хоромсон аргил бөмбөр (Double bass drums)
Концерт Аргил бөмбөр (Concert Bass Drum)
Аргил бөмбөр (Bass drum)