А
Арван нэгэн чавхдаст Альт гитар (2)
Арван нэгэн чавхдаст Альт гитар (2)

 

Арван нэгэн чавхдаст Альт гитарыг (Eleven-string alto guitar) 1960-аад онд Шведийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Георг Болин (Georg Bolin) (Georg Bolin) зохион бүтээсэн бөгөөд уг гитарыг өөрөөр Алтгитарр (Аltgitarr), Арчгитар (Аrchguitar), Болин гитар (Bolin guitar) хэмээн нэрлэдэг билээ.

 

Болин гитар нь Сонгодог гитарын дуугалтын цар хүрээг нэмэгдүүлсэн хувилбар юм.  Нэмэлт чавхдастай сонгодог гитар нь 7-13 чавхдастай байх бөгөөд 13 чавхдастайг нь Арчгитар (Аrchguitar) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Америкд Вальтер Стэнул (Walter Stanul) 11- 13 чавхдас бүхий Арчгитар (Archguitar) зохион бүтээсэн бөгөөд түүний гитарын хэлбэр хийц Болин гитартай адилгүй харин Виуэла гитартай (Vihuela Guitar) илүү төстэй ажээ.

Арван нэгэн чавхдаст Альт гитар (2)
Шведийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Георг Болин (Georg Bolin) (Georg Bolin)(1912-1993)
Арван нэгэн чавхдаст Альт гитар (Eleven-string alto guitar)