А
Ангийн дуудлага, Урам, Шовширго (2)
Ангийн дуудлага, Урам, Шовширго (2)

 

Ангийн дуудлага (Decoy horn) буюу Ангийн Урам (Hunting horn), Шовширго (Decoy whistling). Өдгөө ангийн дуудлага дуу хураагуур, цахим төхөөрөмж орлох болжээ. Гэвч хүн төрөлхтөний эрт цагийн ан ав хийхэд хэрэглэдэг байсан ангийн дуудлага, ангийн урам, шовширго өнөө цагт ардын дуу хөгжим, язгуур урлаг тал руу хөгжих болжээ. 

 

 

1. Марал бугын модон дуудлага (Wooden Decoy Red deer / Maral), 2-3. Марал бугын хусны холтосон урам дуудлага (Hunting horn Red deer / Maral of birch bark)

 

 

 

1. Тагна Урианхай, Алтайн Бугын урам (Hunting Decoy Maral). 2. Хакасын Пыргы ангийн дуудлага буюу урам (Pyrgy Blowing horn)

 

 

Гар жимбүүр (hand oboe) нь хүн төрөлхтний нийтлэг үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Гар жимбүүрийг хэл, шуусыг эрт цагт өвс, хусны үйс, малын өлөнгөөр үйлддэг байсан бол орчин цагт цаас, гялгар цаас зэргээр орлуулах болжээ. Гар жимбүүр нь гарын завсар өвс, өлөнгөөр шуус хийж шувууны жиргээ, хулгана зурам, үнэг, хярсний дууг дууриан дууддаг ангийн дуудлагаас үүсэлтэй билээ. Гар жимбүүр ан амьтдын дуу авиа гаргахаас гадна хөгжмийн зэмсгийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Шуусыг нь давхарлаж нэгийг нь сулавтар, нөгөөг нь чанга татаад үлээхэд Аргил, цээл дуугарах бөгөөд чадварлаг хөгжимчин нэгэн зэрэг хоёр өнгөөр тоглох боломжтой.

 

 

1. Хар толгойт цахлайн (Black-headed gull wooden callers Латинаар: Larus ridibundus) дуу гаргагч модон шүгэл, 2.   Зэрлэг нугасны (Mallard duck wooden callers, Латинаар: Anas platyrhynchos) дуу гаргагч модон шүгэл , 3. Алтан хөмрөгийн (Yellow hammer wooden callers, Латинаар: Emberiza citrinella) дуу гаргагч модон шүгэл, 4. Хүүрзгэнэ зэрлэг тагтааны (Turtle dove wooden callers, Латинаар: Streptopelia turtur) дуу гаргагч модон шүгэл, 5. Хар толгойт хөх бухын (Black capped chikadee wooden callers, Латинаар: Poecile atricapillus) дуу гаргагч модон шүгэл,

 

 

1. Хэрээний (Carrion crow wooden callers, Латинаар: Corvus corone) дуу гаргагч модон шүгэл, 2. Тутгалжин (Curlew wooden callers, Латинаар: Numenius) шувууны дуу гаргагч модон шүгэл, 3. Хөхөөний (Cuckoo wooden callers, Латинаар: Cuculidae) дуу гаргагч модон шүгэл, 4. Алгар шувуу буюу Бор бужиранганы (Goldfinch wooden callers, Латинаар: Carduelis carduelis) дуу гаргагч модон шүгэл, 5. Шар шувууны (Owl wooden callers, Латинаар: Strix aluco) дуу гаргагч модон шүгэл

 

 

1. Марал бугын дуудлага (Decoy Red deer / Maral), 2. Бор гөрөөснйи дуудлага (Decoy Capreolus)

 

 

1. Хөөндэй шувууны дуу гаргагч шовширго (Fieldfare wooden callers), 2. Хар Тодолын дуу гаргагч шовширго (Common starling wooden callers), 3. Бөднө шувууны дуу гаргагч Шовширго (Quail wooden callers), 4. Шаргал сүвээ цагаан буюу Азийн сүвээцагааны дуу гаргагч шовширго (Golden plover wooden callers), 5. Заараг шувууны дуу гаргагч шовширго (Lapwing wooden callers)

 

 

1. Бор шувуу буюу Болжморын дуу гаргагч шовширго (Alauda arvensis wooden callers), 2. Оронгийн Бор шувууны дуу гаргагч шовширго (Baltimore oriole wooden callers), 3. Цорхируу буюу Хөх ногтрууны дуу авиа гаргагч шовширго (Grouse wooden callers), 4. Хадуур элсэгийн дуу авиа гаргагч шовширго (Curlew sandpiper wooden callers), 5. Нугасны дуу гаргагч модон шовширго (Wooden Duck Callers)

 

 

1. Хар тодолын дуу гаргагч шовширго (Starling wooden callers), 2. Цагчаа Ятгашаазгайны дуу гаргагч шовширго (Jay wooden callers), 3. Нугасны дуу гаргагч модон шовширго (Wooden Duck Callers), 4. Марал бугын дуудлага (Decoy Red deer / Maral)

Ангийн дуудлага, Урам, Шовширго (2)
а-б. Үнэгний авд зориулсан Хулганы дуу гаргагч шовширго (Decoy fox Squeak mouse), в-г. Туулайны дуу гаргагч шовширго (Hare noises Decoy fox)
Саарал галууны авд зориулсан Шовширго (Decoy to the Grey Goose)
Нугасны авд зориулсан Нугасны дуу гаргагч модон шовширго (Wooden Duck Callers) буюу Нугасны шовширго (Decoy duck)
Бодон гахайны авд зориулсан ангийн дуудлага (Decoy to the Wild boar)
Бяцхан Буглэ урам (Mini Bugle Horn) буюу Үнэгний бяцхан урам (Mini Fox Hunting Bugle Horn)
а. Дууч шувуудын дуу гаргагч шовширго (Small songbirds wooden callers), б. Төрөл бүрийн шувууны дуу гаргагч шовширго (Various species of birds wooden callers)
Буурал хомноотын дуу гаргагч шовширго (Woodcock wooden callers)