Акарологи

 

Акарологи. Эртний Грекээр: ἄκαρι (akari) хачиг,  λόγος- судлал - Амьтан судлалын сээр нуруугүй амьтад болон хачиг судлах шинжлэх ухааны бүлэг.  Дотор нь анагаах ухааны, мал эмнэлгийн, ерөнхий, хөдөө аж ахуйн хэмээн хуваадаг. Голлож хачиг хүн, мал, амьтанд учруулах хор хөнөөл түүнээс сэргийлэх боломжуудыг судалдаг.  

Хачиг судалдаг хүрээлэн, лабораториуд:

  • Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН имени М. П. Чумакова
  • Лаборатория клещевого энцефалита НИИ эпидемиологии и микробиологии Сибирского отделения РАМН (Владивосток, ул. Сельская, 1).
  • Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций Института эпидемиологии и микробиологии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск, ул. К. Маркса, 3).
  • Acarology Lab at Ohio State University (Columbus, Огайо, США)
  • Laboratory of Medical Acarology (Institute of Parasitology, Academy of Sciences, Czech
  • Tick Research Laboratory, University of Rhode Island (USA)
  • Tick Research Lab at Texas A&M University (Техас, USA)

 

Холбоотой мэдээлэл: 

 

1. Хачиг

Акарологи
Хачиг