Айжикө хуур (2)

 

Уйгур үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Айжикө (艾捷克 - Ài jiékè) хуур нь Уйгур үндэстний нумт чавхдаст хөгжмийн зэмсэг. Уг хуур дөрвөн чавхдастай, дуугаралтын цар хүрээ нь d1 -ээс d3. Айжикө хуурын өвөг нь Персийн Кеманче хуур юм.

 

 

 

Айжикө хуур (2)
Айжикө хуур
Айжикө хуурч
Айжикө хуур