Аида бүрээ (2)

 
Аида бүрээ (Aida trumpet) нь нэг поршинтой гуулин бүрээ юм. Уг бүрээг Цюрихын дуурийн театрт удирдаач Николаус Харнонкоуртын (Nikolaus Harnoncourt) концепцийн дагуу зохион бүтээжээ.
 
 
 
 
Аида бүрээ нь баялаг гармони бүхий бүрээ бөгөөд бүрээчийн чөлөөтэй тоглох боломжыг олгодог гайхалтай зэмсэг юм.
 
 
 

Аида бүрээ (2)
Аида бүрээ
Австрийн удирдаач Николаус Харнонкоурт (Nikolaus Harnoncourt)
Аида бүрээ