Азийн минж

 

Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

Азийн минж Латинаар: Castor fiber birulai Serebrennicov/ нь хөхтөн амьтны аймгийн мэргэчдийн баг болох минжийн овогт багтдаг. Булган голын өтгөн бургас , харгана шугуй бүхий урсгалтай хэсэгт гол , хар усны эргээр байнгын нүхэнд байршдаг. Монгол нутагт Булган гол Дашванжил уулаас улсын хил хүртэл нутагладаг. Монгол улсад минж агнахыг 1930 оноос хуулиар хориглон дархалсан. Булган голын минжтэй зурвасыг 1965 онд дархалж минжийг хамгаалах арга хэмжээ авсан.

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон амьтад

 

Азийн минж
Азийн минж