А
Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Азербайжан (Монголооор: Азар) үндэстний хөгжмийн зэмсэгийг чавхдаст, цохивор, үлээвэр гэсэн үндсэн гурван төрөлд хуваадаг.

 

 

Азербайжаны нотоор тоглодог анхны хөгжмийн чуулга 1932 он

 

 

Гоша - Нагара хос бөмбөр (Qosha nagara couple drum)

 

 

а. Ченг нуман ятга (Çenk / Qeng / Jang ancient arc-shaped harp) . б. Нагара бөмбөр (Nagara drum) в.Танбур (Tanbur) товшуур

 

 

 

1. Чаган хуур (Cağan/Chagane) 2. Каманча хуур (Кamancha)

 

 

Голтуг нагара (Qoltuq nagara)

 

Азербайжан үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Тар (Tar) товшуур
Саз (Saz) товшуур
Кяманча (Kemenche / kemençe) хуур
Тутэк (Tutek pipe) бишгүүр, Зурна жимбүүр (Zurna oboe) болон түүний шуус, Балабан жимбүүр (Balaban oboe) жимбүүр
Канун (Qanun/Kanun) ятга
Гавал шигшүүргэт хэнгэрэг (Qaval bell tambourine)
Уд (Oud / Ud)
Гопуз (Qopuz) товшуур