Адазавр

 

Адазавр. Латинаар: Adasaurus (Barsbold, 1983) нь "Тамын гүрвэл" гэсэн утгатай. Уг гүрвэл нь хожуу Цэрдийн галавын үед өнөөгийн төв Ази, Монголын нутагт амьдарч байсан Тероподын бүлгийн дромеозавридын бүлийн хоёр хөлт жижиг махчин үлэг гүрвэл юм.

 

 

Адазаврын хойд хоёр хөлний хоёдахь хуруундаа хадуур маягийн хурц том хумстай байжээ. Уг зүйлийг Монголын палеонтологом Р. Барсболд 1983 онд тодорхойлон бичжээ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Адазавр
Adasaurus (Barsbold, 1983)
Адазавр