Агустин

 

Агустин. Латинаар: Agustinia ligabuei (Bonaparte, 1999) - нь Цэрдийн галавын эхэн үе буюу ойролцоогоор 116-100 сая жилийн өмнө өнөөгийн өмнөд Америкт амьдарч байсан ойролцоогоор 16 метр урт,  гүрвэл аарцагт, дөрвөн хөлт, өвсөн тэжээлт Agustinia төрлийн зауропод үлэг гүрвэл юм. Уг гүрвэлийн чулуужсан үлдэгдэлийг Аргентины Неукенаас илрүүлж 1999 онд палеонтологч Бонапарт зүйлийг тодорхойлсон ажээ.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Агустин
Агустин
Агустиныг хүний биеийн өндөртэй харьцуулсан нь
Agustinia ligabuei