Агач комуз (2)

 

Агач комуз (Agach Komuz) нь Дагестаны чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. Агач комузыг цул модноос ухаж хүрз хэлбэртэйгээр үйлдэх бөгөөд царын доод хэсэгт гурван шүд гаргадаг.

 

 

Агач Комуз нь энгийн аккорд тоглож дуулж, хөгжимдөхөд илүү зохицсон хөгжим юм. Уг хөгжмийг Авар Пандур (Avar Pandur) буюу Авар Комуз (Avar komuz) хэмээн нэрлэх нь буй. Агач Комуз нь хоёр болон гурван чавхдастай байдаг нь Товшуур, Комысаас гаралтай болохыг илтгэн харуулдаг. 

 

Агач комуз (2)
Агач комуз
Агач комуз
Агач комуз