А
Австрийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Австрийн хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Австрийн хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1. Антон Дэхмалын 1900 онд бүтээсэн Угалзан бүрээ (Horn by Anton Dehmal) 2. Австрийн Үхэр бүрээ (Austrian Alphorn), 3. Австри Ардын хийл (Austrian folk Fiddle)

 

 

Орфика бяцхан пиано (Orphica small piano)

 

 

Шраммель гитар (Schrammel Guitar)  буюу Контрагитар (Contraguitar)

 

 

1. Бок туламан бишгүүр (Bock bagpipe), 2. Австрийн хөгжмийн зэмсэг урлаач Жозеф Бёмын (Joseph Böhm)(1786 -1850) 1815-1820 онд урласан Жозеф Бёмын Хаан төгөлдөр хуур (Joseph Böhm Grand Piano), 3-4. Австрийн Вена хотын хөгжмийн зэмсэг урлаач Рэймунд Грисбахын (Raymund Griesbacher) Ногоон Кларнет (Green Clarinets) болон 1750-аад онд урласан Бассетхорн (Basset-horn)

Австрийн хөгжмийн зэмсэг (2)
Австри баян хуур (Austrian button accordion)
Австри шуудангийн урам (Austrian post horn)
Ах дүү Шраммель (Johann and Josef Schrammel) үйлдвэрийн Шраммель Аккордеон Schrammel accordion
Концерт ятга (Concert zither)