Ё
Ёкобуэ бишгүүр (2)
Ёкобуэ бишгүүр (2)

 

Япон үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Ёкобуэ бишгүүр (Yokobue flute -横笛) нь Япон хөндлөн бишгүүрийн ерөнхий нэр юм.  Ёкобуэ бишгүүрийн бүрэлдэхүүнд Кома буэ (Komabue) буюу Солонгос бишгүүр (Korean flute - 高麗笛), Нокан бишгүүр (Nōkan flute - 能管), Рютэки буюу Луун бишгүүр (Ryūteki / Dragon flute -龍笛) , Шинобуэ хулсан бишгүүр (Shinobue Bamboo Flute - 篠笛) буюу Такебуэ бишгүүр (Takebue flute - 竹笛) багтана.

 

 

Ёкобуэ бишгүүрийг хулс, зэгс, мод, төмөр, хуванцар, ясаар үйлдэх бөгөөд Японы сонгодог болон ардын дуу хөгжим, шашны зан үйлд өргөн ашиглана.

Ёкобуэ бишгүүр (2)
Ёкобуэ бишгүүр (Yokobue flute)
Ёкобуэ бишгүүрч